Envirox

Envirox Logo

ENVIROX– Dyzelinio kuro degimo katalizatorius

Katalizatorių sudaro Cerio oksidas ( CeO2). Priedas panaudojamas dyzeliniuose varikliuose, nereikalauja jų modifikacijos, papildo dyzelinį kurą santykiu 5-8 dalelės 1-nam milijonui. ENVIROX™ pagamintas nano technologijų pagrindu

CERIS –  cheminis elementas, kuris panaudojamas įvairose srityse.  Metalurgijoje, keramikos gamyboje, fosforo  ir katalizatorių gamyboje, stiklo gamyboje.

CERIO OKSIDAS (CeO2) – labai patvarus,  netoksiškas, aukštai temperatūrai atsparus elementas.  Jo lydimosi temperatūra 2600  laipsnių. Cerio oksidas (CeO2) neyra, nesiskaido, panaudojamas ten, kur vyksta aukštų temperatūrų procesai. Turėdamas savybę kaupti ir atiduoti deguonį , priklausomai nuo aplinkos ,  veikia kaip katalizatorius.  Cerio oksidas (CeO2) turi savybę, atiduodamas deguonį,   aktyviai deginti anglies vandenilį, anglies monoksidą (CO), azoto oksidą (NOx)

NAUJAUSIA ENVIROX™ panaudojimo  koncepcija- suaktyvinti katalitines Cerio oksido (CeO2) savybes, kad kuras cilindruose degtų pirminėje stadijoje, lėčiau ir iki galo.

NAUJAUSIOS TECHNOLOGIJOS TIKSLAS- panaudoti Cerio oksido (CeO2) keramikines daleles, pagamintas nano technologiniu pagrindu, kaip kuro priedą. Svarbu tai, kad daugelis pagamintų  analogiškų kuro priedų pagrindą sudaro organinės molekulės arba polimerai.

MOKSLININKAI SUKŪRĖ UNIKALŲ PRODUKTĄ ENVIROX™, kurio sudėtyje yra 8-10nm (nano metrų) Cerio oksido (CeO2)  dalelių. Šios dalelės turi išskirtinai didelį paviršiaus plotą , padengta užpatentuota aktyvia medžiaga.  Sąveikaudama su kuru, medžiaga sukuria patvarią dispersiją.

CERIO OKSIDO ( CeO2) atsparumas aukštom temperatūrom, iššaukia pakartotina nano dalelių atnaujinimo procesą, išsaugo jų aktyvumą po pirmojo degimo ciklo. Šio proceso metu naikinamas anglies dvideginis, šalinimai šlakai, suodžiai, kitos nesudegusios dalelės –  išdavoje gerinamas variklio darbas, didinama rida , taupomas kuras nuo 5-12 procentų.

Tokiu būdu ENVIROX™ panaudojimas yra gera investicija į Jūsų automobilį. Panaudodami ENVIROX™ Jūs taupote kurą, ilginate automobilio tarnavimo laiką, o svarbiausia prisidedate prie mūsų žemės išsaugijimo:

  • Geresnis ir švaresnis variklio darbas- mažiau išmetama anglies dvideginio (CO2) į aplinką, mažėja kietųjų dalelių išmetimas, mažinamas šiltnamio efektas.
  • Sunaudojama mažiau kuro -  gerėja Jūsų gyvenimo kokybė, taupomos  lėšos, namams ir verslui
  • Atsinaujinęs variklis – mažiau remonto, mažiau sąnaudų, geresnė Jūsų savijauta..
  • Mažesnės kuro sąnaudos- Jūsų finansinio stabilumo garantas
JŪSŲ PALYDOVAS Į NAUJĄ, TAUPŲ IR ŠVARŲ GYVENIMĄ!